Post-Covid-19 revalidatie

Inhoud van ons programma voor post-COVID patiënten:

Gespecialiseerd CT-onderzoek

Er wordt een volledig functioneel onderzoek gedaan, alvorens de training gestart kan worden. Deze screening bestaat onder andere uit een longfunctie, inspanningstesten, spierkrachttesten … . Als extra test wordt ook een functionele CT-scan van de longen genomen. Dit is om de longmechanica duidelijk in beeld te brengen en zo objectief de mogelijke schade op te meten. Er wordt pas gestart met oefentherapie als dit veilig geacht wordt door onze revalidatiearts.

Educatie

Er zijn nu de dag nog veel vragen en onduidelijkheden omtrent Covid-19. Wij vinden het dan ook belangrijk dat jullie met al jullie vragen bij ons terecht kunnen. Wij zullen proberen om alle nodige en meest recente informatie en inzichten met jullie te delen en samen jullie klachten aan te pakken.

(Oefen)therapie

Net zoals bij ons respiratoir revalidatieprogramma, zal de therapie van post-Covid-19 patiënten bestaan uit oefentherapie in combinatie met aanvullende therapieën. Tot op de dag van vandaag is er nog geen universeel protocol beschikbaar. Daarom volgen wij de nieuwste updates van (inter)nationale respiratoire groepen mee, om u een gepast en persoonlijk multidisciplinair programma aan te kunnen bieden.