Revalidatieprogramma's

Voor het programma

Deelnemen

Indien er na het klinisch onderzoek geen indicatie is tot een revalidatieprogramma, is het hierbij niet noodzakelijk om dit programma standaard op te starten. 

Deelname aan een revalidatieprogramma is enkel mogelijk na een afspraak met onze respiratoire revalidatiearts. Vooraleer je met de revalidatie start, neemt het revalidatieteam een aantal tests en onderzoeken af. Op deze manier kunnen wij jou een individueel revalidatieprogramma aanbieden in functie van jouw persoonlijke noden. 

Tijdens het programma

Inhoud

 

Gezien elke patiënt uniek is, spelen we in op persoonlijke noden. Daarom zetten wij in op een persoonlijke aanpak en wordt er voor iedereen op basis van de afgenomen tests (longfunctie, inspanningstesten, spierkrachttesten …) een gepersonaliseerd programma samengesteld. 

Tijdens het programma

Verloop

Tijdens een ambulante revalidatie
binnen MedImprove zal je worden begeleid door onze gedreven kinesitherapeuten, die je van dichtbij opvolgen en waarbij je terecht kan met al jouw vragen. Tevens staat er ook een respiratoire revalidatiearts paraat die mee jouw vooruitgang opvolgt en je kan helpen met medische vragen tijdens jouw revalidatie. De testen worden op regelmatige basis herhaald, waarbij jouw fysieke en mentale gesteldheid opnieuw in kaart worden gebracht. Het oefenprogramma wordt, rekening houdend met jouw evolutie, op deze manier geoptimaliseerd. Zo blijf je jouw conditie opbouwen aan een tempo dat voor jou haalbaar is.

Er wordt tijdens de oefensessies ook gewerkt aan een oefenprogramma voor thuis. Hierbij geven we je oefeningen op maat mee naar huis, om je ook daar vanop afstand verder op weg te kunnen helpen. Via een digitaal platform kunnen we je mee opvolgen en overlopen we de oefeningen en progressie op regelmatige basis.

Wij wensen je alvast veel succes met je revalidatieprogramma!