Algemeen

Onze Diensten

Revalidatie-/longarts

 • Consultatie
  • In functie van optimalisatie medicatie
 • Voor slaaponderzoeken
 • Huur van medische toestellen
  • Zoals BIPAP, CPAP, zuurstofconcentrator

Kinesitherapie

 • Voor onderzoek, behandeling/revalidatie en evaluatie van verschillende aandoeningen

Diëtiste

 • Voor evaluatie voedingspatroon, het geven van adviezen en alles wat erbij komt kijken

Psychiater/psycholoog

 • Mentale ondersteuning

Werking van
onze praktijk

Graag vertellen wij jullie wat meer over onze werking bij Medimprove.

Onze patiënt staat centraal. Er is altijd eerst een consultatie met onze arts vooraleer iets van onderzoeken of therapieën gedaan wordt. 
Een afspraak met de longarts kan je telefonisch of via progenda (online) maken of aan onze balie 

Enerzijds zijn wij een praktijk die revalidatie biedt aan wie het nodig heeft, maar anderzijds zijn er ook andere behandelingen die wij aanreiken. 
Enkele extra zaken die wij aanbieden in kader van zorg voor onze patiënten zijn volgende:

 • Polygrafie (slaapregistratie met NOX bij de patiënt thuis) 
 • Nachtelijke capnografie (bij de patiënt thuis)

Als hieruit blijkt dat er nood aan is, dan stellen we medische apparatuur ter beschikking.

 • NIV (niet-invasieve ventilatie)
  • BIPAP
  • CPAP
 • Zuurstoftherapie
  • O2-concentrator

U kan een consultatie bij onze longarts inplannen.
Indien er na het klinsich onderzoek geen indicatie is om te revalideren, is het hierbij niet noodzakelijk om standaard een revalidatieprogramma op te starten.

Doelgroep

Onze focus ligt vooral op chronisch longlijden bv. COPD, respiratoir falen, muco …, maar evenzeer op astmapatiënten of hyperventilanten. Ook patiënten met andere pathologieën met betrekking tot het ademhalingssysteem (zoals deconditionering/lage inspanningstolerantie …) zijn welkom. 
Wij zijn ook een centrum waar post-COVID patiënten terechtkunnen. 

Ten tweede bieden wij, buiten respiratoire revalidatie, ook cardiale revalidatie aan. Patiënten die hun revalidatie in het ziekenhuis afgerond hebben en nood hebben aan verdere revalidatie, helpen wij graag verder. 

Aanpak

 • Volledige functionele anamnese en assessment
 • Indien aangewezen opstart van een individueel revalidatieprogramma
 • Verbetering van de algemene conditie en spierkracht 
 • Verbetering levenskwaliteit en ondersteuning van de activiteiten die je doet in het dagelijkse leven
 • Het leren omgaan met de ziekte en het vergroten van de zelfredzaamheid
 • Optimalisering van medicatie en/ of aanvullende therapieën