onderzoek

MicrosoftTeams-image (4)

Studies

Het revalidatieprogramma dat we aanbieden is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Aangezien geneeskunde steeds in ontwikkeling is, worden regelmatig nieuwe studies opgestart. De respiratoire revalidatie in Medimprove is ook een onderzoekscentrum waar zulke studies worden uitgevoerd. 

Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt deel te nemen aan een klinische studie. Je krijgt altijd uitgebreid informatie over de studie en deelname is steeds vrijwillig. Het is belangrijk om te weten dat jouw beslissing om al of niet deel te nemen geen invloed zal hebben op de kwaliteit van de zorgen noch op de relatie met het revalidatieteam. Toch hopen we dat je aan deze onderzoeken wenst deel te nemen, omdat deze ons helpen jouw aandoening nog beter te begrijpen om zo het revalidatieprogramma verder te verbeteren. 

Publicaties

We vinden het belangrijk om nieuwe bevindingen en ontdekkingen te delen met andere onderzoekers. Zo publiceren we zelf artikels en abstracten in onder andere wetenschappelijke tijdschriften. We zijn ook aanwezig op (inter)nationale congressen om met andere (para)medici en onderzoekers uit de respiratoire wereld te praten over nieuwe, actuele ontdekkingen en veranderingen. 

MicrosoftTeams-image (2)