onderzoek en studies

IMG_1928

Onderzoek

Het revalidatieprogramma dat we aanbieden is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Aangezien geneeskunde steeds in ontwikkeling is, worden regelmatig nieuwe studies opgestart. De respiratoire revalidatie in MedImprove is ook een onderzoekscentrum waar zulke studies worden uitgevoerd. 

Studies

Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt deel te nemen aan een klinische studie. Je krijgt altijd uitgebreid informatie over de studie en deelname is steeds vrijwillig. Het is belangrijk om te weten dat jouw beslissing om al of niet deel te nemen geen invloed zal hebben op de kwaliteit van de zorgen noch op de relatie met het revalidatieteam. Toch hopen we dat je aan deze onderzoeken wenst deel te nemen, omdat deze ons helpen jouw aandoening nog beter te begrijpen om zo het revalidatieprogramma verder te verbeteren. 

IMG_1929-scaled.jpg

Currently

Onze huidige studies

Meting van de inhalatieprofielen bij astmatische en gezonde personen, die inhaleren via een droog poederinhalator.